رئیس هیئت مدیره انجمن انسان و زیست پایدار
زهرا کریمی
رئیس هیئت مدیره
زهرا کریمی فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی می باشند و بیش از 10سال تجربه‌ی همکاری  با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و محیط زیست را دارند.  سابقه کاری ایشان علاوه برچندین سال فعالیت درحوزه مهندسی نفت، در حوزه توسعه سازمانی، منابع انسانی،  آموزش و مدیریت دانش می باشد، ایشان همچنین به‌ دلیل علاقه به مفاهیم توسعه پایدار، ادامه‌ی تجربه‌های کاری خود را در این زمینه متمرکز ساخته است