هاتف کیافر
دکترای مدیریت بازاریابی، ۱۵ سال سابقه در زمینه بازاریابی پروژه های زیرساختی و عمرانی داخلی و خارجی و مشاور کسب و کار در زمینه بازاریابی و تبلیغات، علاقمند در مباحث مسئولیت اجتماعی سازمانی و توسعه پایدار.
حامی انجمن در تجهیز منابع مالی
حمایت های داوطلبانه