عنوان پروژه:
مديريت مشاركتي منابع طبيعي ارسباران با استفاده از دانش بومي روستاهاي آلاجوجه و لَمه اسلام (جنگل ارسباران)
​خلاصه طرح:
ارسباران يكي از غني ترين رويشگاه هاي جنگلي كشور بوده كه در منتهي اليه شمال غرب كشور و شمالي ترين نقطه استان آذربايجان شرقي قرار دارد. اين منطقه مجموعه اي غني و باارزش از گونه هاي گياهي و جانوري را دارا مي باشد و بعنوان يكي از ذخيره گاه هاي مهم زيستكره از طرف يونسكو ثبت شده است.آتش سوزي هاي مكرر و گاهاً عمدي اين جنگل ها، بهرهبرداري غيراصولي از منابع طبيعي و ساير مشكلات مانند عدم مشاركت دادن جوامع محلي در حفظ منابع طبيعي باعث نابودي هر چه بيشتر و سريعتر اين منطقه باارزش شده است.لذا گروه محلي حافظان ارسباران متشكل از جوامع محلي روستاي آلاجوجه و لمه اسلام شهرستان خداآفرين درمنطقه ارسباران تصميم بر توانمندسازي جوامع محلي،آموزش و مشاركت آنها در مديريت و صيانت از منابع طبيعي با استفاده از دانش بومي و تجربيات گذشتگان گرفته است و اين پروژه در راستاي حفاظت مشاركتي منابع طبيعي و تنوع زيستي منطقه در حال اجرا مي باشد.
اهداف پروژه:
  •     تقويت دانش و سنت هاي احياء و مديريت مراتع و جنگلها توسط بهره برداران محلي
  •      جلب اعتماد و مشاركت بخشي به جوامع محلي براي حفاظت مشاركتي
دستاوردهای پروژه:
  •      جلب اعتماد و مشاركت بخشي به جوامع محلي براي حفاظت مشاركتي
  •     ارتقاء سطح دانش و آگاهي مردم محلي و بهره مندي از دانش بومي
  •     حفاظت مشاركتي از حيات وحش منطقه
  •    آگاه سازي بهره برداران در رابطه با نتايج منفي تغيير كاربري اراضي و كشاورزي سنتي و آموزش كشاورزي پايدار
  •      تلاش جمعي و مشاركت مردم در همگرداني مراتع و اراضي كشاورزي بر اساس دانش بومي و تلفيق با روش هاي نوين
  •      تنوع بخشي اقتصادي و اجراي معيشت هاي پايدار
مجری: گروه محلي حافظان ارسباران
محل اجرا: آذربايجان شرقي، جنگل های ارسباران در روستاهاي آلاجوجه و لَمه اسلام
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400