عنوان پروژه:
استقرار رو شهاي حفاظت مشاركتي توسط جوامع محلي به منظورحفاظت پايدار از ميشمرغ در آخرين زيستگاه اين پرنده در ايران، روستاهاي پيرامون دشت سوتا بوكان
خلاصه طرح:
ميش مرغ گونه اي است كه اگر چه در مقياس جهاني در طبقه آسیب پذیر قرار ميگيرد، متاسفانه با وضعيت بسيار نگران كننده اي در كشور ايران رو به رو ميباشد، به طوري كه در مقياس ملي مي توان اين گونه را گونه اي به شدت در معرض خطر انقراض درنظر گرفت. جمعيتي كه در منطقة موكريان واقع در جنوب استان آذربايجان غربي و شمال استان كردستان برآورد ميشود بين 30 تا 45 قطعه بوده كه كل جمعيت ميش مرغ در ايران را تشكيل مي دهد. امروزه زيستگاه اين گونه به شدت تحت تاثير فعاليتهاي كشاورزي، چراي دام و تغييرات كاربري اراضي مي باشد. به اين جهت اقدامات حفاظتي بايد سريعا مبتني بر مديريت فعالانة زيستگاه و بر اساس طرح اقدام ملي گونه در دستور كار قرار گيرد.
اهداف پروژه:
  •     جلوگيري از كاهش جمعيت ميش مرغ در زيستگاه هاي بوكان با تكيه بر اقدامات عاجل مديريتي و مشاركتي
دستاوردهای پروژه:
  •     ايجاد گروه محلي مدافع ميش مرغ
  •      جلوگيري از كاهش جمعيت ميش مرغ
  •     شناسايي راهكار مناسب براي باقي گذاشتن نوارهاي ميش مرغ
  •     مديريت جمعيت طعمه خواران در زيستگاه ها
مجری: كانون گردشگران طبيعت ايران
محل اجرا: استان  آذربایجان غربی، شهرستان بوکان
زمان اجرا: آذر ماه 98  لغایت دی ماه 1400
اینستاگرام پروژه: