عنوان پروژه:
حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری مراتع عرفی تیره خوانین فارسیمدان
خلاصه طرح:
منطقه پادنا دارای گونه های ارزشمند گیاهی و جانوری است اما به دلیل شکار بی رویه، چرای بی رویه، برداشت بی رویه از گیاهان، خشکسالی و تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی و غیره مورد تهدید قرار گرفته است. این طرح که شامل حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری مراتع عرفی تیره خوانین طایفه فارسیمدان ایل قشقایی می شود، سعی دارد با بهره گیری از دانش بومی مدیریت عرفی و قرق منابع طبیعی به کاهش فشارها بر تنوع زیستی کمک کند.
اهداف پروژه:
  •    حفاظت از گونه هاي گياهي و جانوري منطقه ييلاقي طايفه فارسي مدان با قرق هاي بومي
  •     تقويت و احياي قرق هاي بومي
  •     تقويت پوششي گياهي و حفاظت از گونه هاي جانوري

دستاوردهای پروژه:
  •    به رسميت شناختن قرق بان هاي محلي توسط منابع طبيعي
  •    كاهش تخريب گياهان بومي و كاهش روند شكار
  •     استخدام قرقبان
مجری: تشکل محلی تیره خوانین طایفه فارسیمدان
محل اجرا: استان اصقهان، شهرستان سمیرم، منطقه پادنا (مرتع سلح چین)
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400