حفاظت و تكثير گونه هاي كمياب و در حال انقراض جنگلي، مرتعي و داروئي در مناطق جنوبي رشته كوه بينالود با تكيه بر دانش بومي
عنوان پروژه:
رشته كوه بينالود يكي از ذخيره گاه هاي ارزشمند گونه هاي گياهي و جانوري است. متاسفانه به دليل چراي بي رويه و برداشت بي رويه از گياهان دارويي قطع درختان، تنوع زيستي آن كاهش يافته است. هدف اصلي اين طرح برقراري يك قرق و يا ذخيره گاه 7 هكتاري از گونه هاي گياهي در حال انقراض در منطقه پيشتختگاه در ارتفاع 2000 متري و نزديك روستاي ديزبادبالاست. لازم به يادآوري است كه اين روستا از مشاركت بالاي مردم در زمينه حفاظت ازمنابع طبيعي برخوردار است و اميد است فعاليت هاي اين طرح و احداث اولين پارك گياهشناسي منابع طبيعي (مردمي-روستايي) الگويي باشد براي مردم منطقه، هم موجب اشتغال زايي و هم موجب احياء مراتع و جلوگيري از فرسايش خاك و سيلاب باشد.
خلاصه طرح:
  •     حفظ و احياء منابع طبيعي گونه هاي با ارزش منطقه
  •      ایجاد چراگاه و ایستگاه امن و پایدار برای پرندگان و حیوانات وحشی منطقه
  •     افزایش پایداری سطح اشتغال
اهداف پروژه:
  •     پايداري و افزايش گونه هاي با ارزش درختي - درخچه اي وبوته اي
  •      افزايش تراكم گياهي و جلوگيري از فرسايش خاك
دستاورد های پروژه:
مجری: شوراي اسلامي روستاي ديزبادبالا
محل اجرا: خراسان رضوی،  نیشابور، روستای دیزبادبالا
زمان اجرا: اسفند ماه 98 لغایت دی ماه