مهدیه پورشاد
دانش آموخته مدیریت برنامه­ ریزی گرایش دانش محور، بیش از 22 سال سابقه کار در مباحث تسهیلگری اقتصادی-اجتماعی، توسعه پایدار، برنامه­ ریزی مشارکتی و منطقه­ ای، آموزش ، پایش و ارزیابی مشارکتی در مناطق کم برخوردار کشور داشته است. همچنین در کارنامه کاری خود علاوه بر تجارب بین­ المللی(در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، مدیر پروژه ­های منطقه­ ای و استانی در تدوین اسناد توسعه روستایی و توسعه درون­زا (توسعه اجتماعی) با تمرکز بر رویکردهای مشارکتی دارد. همچنین مقالات و کتابهای متعددی را با تمرکز بر ثبت تجارب اقدامات توسعه ای در ایران، ترجمه و تالیف نموده است.
 مدیر عامل انجمن
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
کامران مرادی
پایشگر
ندا احمدی
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
زهرا کریمی
پایشگر
مهناز علیخانی
پایشگر
ندا خواجویی
SGP پایش و ارزیابی پروژه های