ندا خواجویی
دانش آموخته دکترای محیط زیست
بیش از 20 سال سابقه کاری در زمینه  اندازه گیری آلاینده های محیط زیست، سابقه تسهیلگری  محیط زیست، فعال در حوزه آموزش و توانمند سازی  کودکان افغان، عضو فعال جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست
تسهیلگر
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
کامران مرادی
مدیر پروژه و پایشگر
مهدیه پورشاد
پایشگر
ندا احمدی
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
زهرا کریمی
پایشگر
مهناز علیخانی
SGP پایش و ارزیابی پروژه های