کامران مرادی
دستیار مدیر پروژه و پایشگر
دانش آموخته رشته مهندسی الکترونیک
بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه های کسب و کار و آموزش
فعال در مدیریت پایدار سرزمین و آموزش، علاقمند به توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، طراحی وب سایت و خدمات پشتیبانی آموزش و پروژه های اجتماع محور
پایشگر
مهناز علیخانی
دستیار مدیرپروژه و پایشگر
زهرا کریمی
مدیر پروژه و پایشگر
مهدیه پورشاد
ندا احمدی
پایشگر
پایشگر
ندا خواجویی
SGP پایش و ارزیابی پروژه های