عنوان پروژه:
ايجاد الگوي كشاورزي چند كاركردي در باغ شهر بم
​​​​​​خلاصه طرح:
تك كشتي بودن خرماي مضافتي در بم هم از نظر محيط زيستي و هم از نظر اجتماعي، مشكلاتي را به همراه داشته به صورتي كه درفصل كشت و كار، رقابت و اختلاف بر سر منابع آب پيش آمده و در فصل غير كشت، آب هدر ميرود (به دليل متكي بودن به آب قنات). هدف اين طرح ايجاد يك نمونه كشاورزي چند كاركردي است كه با تنوع بخشي به محصولات (اعم از پرتقال، انار، ارقام مقاوم به خشكي خرما) و كشت گياهان دارويي، امكان گردشگري را در نخلستان هاي بم فراهم كرده و هم به معيشت مكمل و جايگزين در شرايط تغيير اقليم كمك كرده است
  •      جلوگیری از انقراض گونه های بومی و ارتقاء سطح معیشت خانوار و توسعه پایدار
  •      معرفي و شناساندن محصولات كشاورزي بم به عموم  
  •   بومی سازی گردشگری کشاورزی سازگار با کشاورزی چندکارکردی
  •     معرفی شیوه های جدید کسب و کار به جوامع محلی با هدف
اهداف پروژه:
  •     ايجاد تنوع زيستي (افزايش تنوع خرما، كاشت مركبات و گياهان دارويي و زينتي)
  •    ايجاد محل اقامتي- بومگردي
  •      ايجاد محل فرآوري محصولات كشاورزي جهت كاهش ضايعات
  •     ايجاد شبكه توزيع
  •    مستند سازي ايجاد الگوي كشاورزي چند كاركردي
دستاوردهای پروژه:
مجری: انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي (احيا ارزش ها)
محل اجرا: استان كرمان، شهر بم
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400