عنوان پروژه:
باز ارزش آفريني و احياي روش هاي حفاظت عرفي مراتع طایفه سیامرد قوم تالش با استفاده از دانش بومي
خلاصه طرح:
اقوام تالش كه به صورت سنتي به شغل دامداري مشغول بودند، هم اكنون به دليل توسعه بي رويه وطرح هاي خروج دام از جنگل، مجبور به يكجا نشيني در حاشيه شهرها شده و ميراث فرهنگي خود را به فراموشي مي سپارند. اين طرح در نظر دارد تا با جمع آوري و ثبت دانش بومي و شناسايي كوچ راه ها و ايلراه ها، به احياء كوچ به صورت پايلوت كمك كند  تا ضمن توان افزايي مردم، مشاركت آنان در جلوگيري از تخريب جنگل ومرتع جلب شده و زمينه احياءدامداري سنتي به همراه معيشت هاي مكمل از جمله گردشگري پايدار در اين منطقه ايجاد شود.
اهداف پروژه:
  •      احياء سنت ها و روش هاي حفاظت عرفي مراتع
  •      ثبت دانش بومي دامداران
  •    احياء تقويم كوچ در بين عشاير اين طايفه
دستاوردهای پروژه:
  •     افزايش آگاهي تيم پروژه نسبت به اهداف اصلي
  •      افزايش توانمندي تيم پروژه
  •     برقراري ارتباط و هماهنگي با عشاير منطقه جهت ثبت دانش بومي
  •      مستندسازي
مجری: گروه محلي شاندرمن، قوم تالش
محل اجرا: استان گیلان، شاندرمن، طايفه سيامرد
زمان اجرا: دی ماه 98 لغایت دی ماه 1400